Thanh Long Ruột Đỏ Xuất khẩu

10.000 

Đóng hàng Thanh Long Ruột Đỏ Xuất Khẩu:

  • Theo quy cách kho lạnh xuất khẩu Trung Quốc

  • Xuất khẩu trái Vietgap cho siêu thị trong nước

  • Xuất khẩu trái Vietgap cho công máy bay 800kg đến 1 tấn

Mọi chi tiết xin quý khách hàng liên lạc về: 0934 01 62 82 ( tư vấn )

Mail: buithanhtrien@gmail.com ( kinh doanh)