Trái Thanh Long Vàng / Yellow Dragon Fruits

19 

  • Trọng lượng 2-3 trái/kg

  • Chín ngọt thơm đặc biệt

  • Giao hàng sỉ, lẻ

  • Email: buithanhtrien@gmail.com

  • Call: (+84) 934 01 62 82